Yritys

Kokonaisvaltaista palvelua yrityksille ja yksityishenkilöille

Asianajotoimisto Tempo Oy palvelee niin yhtiöitä ja yhteisöjä kuin yksityisiäkin henkilöitä. Asianajotoimintaa Asianajotoimisto Tempo Oy:n tiloissa on harjoitettu jo yli 40 vuotta.

Tärkeitä osaamisalueitamme ovat pk-yritykset, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt ja rakentaminen. Meitä lähellä olevia toimialoja ovat sopimusoikeus, konkurssit, yrityssaneeraukset ja työoikeus. Toimeksiantomme kattavat myös perinteiset perhe-, jäämistö- ja rikosoikeuden.

Toimistomme on The European Network -jäsen, jossa on jäseninä asianajotoimistoja kolmestatoista Euroopan maasta ja jäsenmäärä lisääntyy tulevaisuudessa edelleen. Tätä kautta toimistollamme on nopeat ja luotettavat yhteydet eurooppalaisiin asianajotoimistoihin.

Tutustu meihin

Ajankohtaista

Katsaus hallituksen tavoittelemiin työlainsäädäntöuudistuksiin

Kesäkuussa 2023 aloittanut hallitus on sopinut hallitusohjelmassaan useasta työllisyyteen ja työlainsäädäntöön liittyvästä uudistuksesta, joilla tulee toteutuessaan olemaan vaikutuksia sekä työnantajiin että työntekijöihin. Osassa hallitusohjelmaan kirjatuista...

Työsopimuslain soveltamisalaa koskeva muutos, mikä muuttui?

Työsuhteen tunnusmerkit on määritelty lähes samoin kriteerein jo vuoden 1922 työsopimuslaista (141/1922) lähtien. Lain soveltamisalaa koskeva muutos tuli voimaan 1.7.2023. Mikä muuttui vai muuttuiko mikään? Työelämän monimuotoistumisen myötä esimerkiksi...

Asianomistajana rikosasiassa

Monessa rikoksessa on uhri. Juridiikassa ei tunneta sanaa uhri, vaan puhutaan asianomistajasta. Kuka tahansa meistä voi joutua rikoksen uhriksi, ja useinkaan sitä ei edellytä mikään yksittäinen, saati sitten säännönmukainen tapahtuma. Usein on vain oltu väärässä...

Ota yhteyttä