Kiinteistöoikeus, asuminen ja rakentaminen

Kiinteistö- ja rakennusoikeudellisia ongelmatilanteita esiintyy yhä useammin. Myös näihin asioihin liittyvät riskit tiedostetaan nykyisin entistä paremmin.

Kiinteistön kaupassa myyjän vastuu kauppaan vaikuttavien tietojen antamisesta sekä erityisesti antamiensa tietojen oikeellisuudesta on nykyisin yhä korostuneempaa. Lisäksi erilaiset aliurakointijärjestelyt ovat yleistyneet rakennusalalla merkittävästi. Rakennusurakoiden jakautuminen yhä useammalle aliurakoitsijalle on tehnyt tilaajien ja urakoitsijoiden välisistä sopimus- ja vastuusuhteista yhä monimutkaisempia. Niinpä erilaisilla rakentamista koskevilla sopimuksilla on entistä suurempi merkitys osapuolten oikeudelliselle asemalle.

Palvelemme asiakkaitamme kaikissa rakentamiseen, asuntoihin, kiinteistöihin ja maankäyttöön liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Osallistumme asiakkaidemme avustajina rakentamista ja maankäyttöä koskeviin neuvotteluihin. Lisäksi avustamme asiakkaitamme rakentamista ja maankäyttöä koskevien sopimuksien ja muiden asiakirjojen laatimisessa.

Asianajajamme avustavat asiakkaitamme myös rakentamiseen, maankäyttöön sekä asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvissä oikeudenkäynneissä.

Vastuuhenkilöt
Jarkko Lehtokannas
Tapio Pihlaja