Ratkaisu oikeudesta vai ”langat omissa käsissä”?

Suuri osa asianajotoimistossa käsiteltävistä toimeksiannoista liittyy asioihin, joista voidaan hakea tuomioistuimen ratkaisu. Yleisen alioikeuden tuomiosta voidaan edelleen valittaa hovioikeuteen, ja viime vaiheessa asianosaiselle on mahdollisuus hakea hovioikeuden ratkaisusta vielä valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.

Lähinnä yritysten välisissä sopimuksissa on säännönmukaisesti lisäksi sovittu siitä, että mahdollinen osapuolten välinen riita-asia käsitellään välimiesoikeudessa. Välimiesoikeuden etuina ovat käsittelyn nopeus ja se, että välimies tai välimiehet ovat käsiteltävänä olevan asian erityisasiantuntijoita. Lisäksi välimiesoikeuden käsittely ja päätös ovat ei-julkisia, eli ulkopuoliset eivät saa tietoja välimiesoikeuden käsiteltävänä olevasta asiasta. 

Vallitseva koronatilanne on vaikuttanut myös siihen, että yleisten tuomioistuinten käsittelyajat ovat entisestään pidentyneet. Tuomioistuimet ovat entisestään ruuhkaantuneet, ja sovittuja käsittelypäiviä on jouduttu siirtämään myöhempään ajankohtaan. Tämä tilanne on asian osapuolten kannalta huono. Jokaisella pitää olla oikeus siihen, että häneen liittyvästä asiasta saadaan ratkaisu kohtuullisessa ajassa. On ennakoitu, että kestää jopa kaksi vuotta, ennen kuin oikeudet saavat purettua niissä vireillä olevat jutturuuhkat. Selvää on, että ajan kuluminen ei ainakaan helpota asian ratkaisua. Mikäli asiassa on tarpeen kuulla esimerkiksi tapahtumista tietäviä todistajia, eivät muistikuvat pitkän ajan jälkeen ainakaan parane. 

Keskeneräiset asiat ovat aina henkisesti raskaita, ja oikeudessa käsiteltävien asioiden kohdalla tämä vielä korostuu. Mikäli riita koskee taloudellisia asioita, voivat myös vaatimukseen liittyvät korkoseuraamukset kohota merkittävästi.

Mitään tarkkaa aikataulua sille, kauanko asian käsittely alioikeuksissa kestää on vaikea arvioida. Suhteellisen selkeässäkin asiassa on kuitenkin tavanomaista, että siitä, kun asia on tullut vireille käräjäoikeuteen voi kestää 1,5 vuotta ennen kuin hovioikeus on antanut päätöksensä.

Asianajotoimisto Tempossa työskentelevät asianajajat ovat työuriensa aikana hoitaneet yhteensä satoja oikeudenkäyntejä. Tällä kokemuksella voimme arvioida milloin asiassa olisi mahdollisuudet saada aikaan sovintoratkaisu ilman oikeudenkäyntiä. Silloin, kun asiakkaan etu vaatii, ja muuta mahdollisuutta ei enää ole, siirrämme asian välittömästi oikeuden ratkaistavaksi. Ennen tätä selvitämme kuitenkin aina sen mahdollisuuden, voidaanko asiaan löytää sopimusratkaisu joko osapuolten välisissä neuvotteluissa tai esimerkiksi tuomioistuimissa tapahtuvassa tuomioistuinsovittelussa.

On luonnollista, että silloin, kun riidan osapuoli kokee olevansa oikeassa, voi sovintoratkaisun hakeminen tuntua ensin turhalta. Tässä kohtaa ammattitaitoisen asianajajan kokemus on oleellista. Käymme asiakkaamme kanssa aina läpi sen, mitä mahdollinen sovinto tarkoittaa. Sopiminen ei tarkoita sitä, että hyväksyy vastapuolen esittämät väitteet tai näkökannat. Kun asia saadaan ratkaistua sopimuksella, päättyy asian käsittely siihen. Osapuolten ei tarvitse enää palata asiaan myöhemmin, ja jos sopimukseen liittyy taloudellisia velvoitteita, pystyvät osapuolet ennakoimaan tilanteet ajoissa. Usein sopimukset annetaan vielä oikeuden vahvistettavaksi, jolloin sopimus on heti tarvittaessa lähettävissä ulosottoviranomaiselle täytäntöönpantavaksi. 

Kun yritysten väliset riidat saadaan ratkaistua sopimuksella, on hyvänä seurauksena myös se, että osapuolilla on ainakin mahdollisuus jatkaa yhteistoimintaa puhtaalta pöydältä niin halutessaan. Jos asia ratkeaa oikeuden tuomioon, päättyy myös liikesuhde hyvin todennäköisesti tähän.

 

Janne Vuorilahti

toimitusjohtaja